Milloin psykoterapiaan?

Naprapaatti, psykoterapeutti Timo Koivisto

 • Kun omat voimavarat eivän enää riitä
 • Elämän kriisitilanteissa
 • Traumaattisissa kokemuksissa
 • Masennuksessa
 • Ahdistuksessa
 • Paniikkihäiriössä
 • Riippuvuuksissa
 • Perheen kriisitilanteissa
 • Töissä jaksaminen
 • Oman itsensä kehittäminen ja voimavaraistaminen
 • Sosiaalisten taitojen aktivoiminen
 • Pitkittynyt elämän toimintakykyä haittaava suru tai eroprosessi

Psykoterapiassa olet asiakas, et potilas

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti. Asiaa kuvaa myös hyvin, että ratkaisukeskeiset terapeutit eivät tapaa potilaita, vaan asiakkaita.

Psykoterapiassa ongelmista siirrytään ratkaisuihin

Toisin kuin useimmissa terapiamuodoissa ratkaisukeskeisesti suuntautuneet psykoterapeutit eivät pyri etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta, vaan tukevat asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Ongelmien ei nimittäin nähdä olevan toistensa kanssa tiiviissä ja itsestään selvässä syy-seuraussuhteessa. Olennaisempana nähdään myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen, kuin selitellä mennyttä loputtomiin. Ongelmia pyritään ratkomaan asiakkaiden kanssa yhteistyössä muun muassa etsimällä uusia ratkaisuja tuloksettomien ratkaisumallien tilalle.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tehokasta

Integratiivinen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti käyttää laaja-alaisesti eri psykoterapian muotoja asiakkaan parhaaksi. Psykoterapiaistunnossa terapeutti voi käyttää psykoanalyysin, kognitiivisen psykoterapian, perheterapian sekä ratkaisukeskeisen psykoterapian työvälineitä.

Psykoterapia taipuu asiakkaan mukaan

Ratkaisukeskeisen psykoterapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä (esim. 1-10 kertaa) tai pidempikestoista. Yleiseisellä viitekehyksellä voidaan työskennellä yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen tai jopa kokonaisten organisaatioiden kanssa.