Psykoterapeutti ja naprapaatti Timo Koivisto

Psykoterapia & naprapatia (Turku, Kaarina) p.0414336017

Minulle voit tulla omana itsenäsi minkä tahansa kehon tai mielen ongelman takia. Käytän kognitiivisen, ratkaisukeskeisen, kriisi- ja traumakeskeisen psykoterapian sekä perheterapian toimivimpia hoitovälineitä.

Terapeuttina kuljen rinnallasi antaen yksilöllistä apua haastavissa elämäntilanteissasi ja yhdessä etsimme sinulle keinot kohti parempaa elämää. Luon sinulle toivoa, ja opetan erilaisia tekniikoita, joilla muutat arkesi valoisammaksi.

Yli 15 vuottani hoitoalalla ovat opettaneet minulle, että keho ja mieli kulkevat käsi kädessä ja vaikuttavat toinen toisiinsa. On tärkeätä huomata nämä yhteydet, jotta päästään nopeasti parempaan hoitotulokseen. Vastaanotollani monet ahdistukset, masennukset ja paniikkihäiriöt sekä useat muut ongelmat on saatu hallintaan.

Psykoterapia

Timo Koivisto naprapaatti, psykoterapeutti Turku, Kaarina. p. 041 4336017

Yleistä psykoterapiasta:

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita. Psykoterapiassa tavoitteellisen keskustelun ja erilaisten harjoitteiden avulla pyritään pääsemään toivottuun tavoitteeseen. Psykoterapia on vakiintunut ja vaikuttava hoitomuoto moniin erilaisiin mielen ja kehon ongelmiin.

Mitä psykoterapia vastaanotolla tapahtuu?

Psykoterapeutti ja asiakas yhteistyössä kartoittavat alussa nykytilannetta keskustelemalla. Hoidossa on tärkeää luoda välitavoitteita ja tavoitteita, joita kohti kuljetaan. Vastaanotolla terapeutti ja asiakas toimivat yhteistyössä keskustellen kohti tavoitetta. Psykoterapia on asiakaslähtöistä, eli edetään asiakkaan voinnin ja tarpeiden mukaan. Psykoterapeutin tehtävä on olla kanssa kulkija, kuuntelija ja näkökulmien avaaja ihmisen elämäntilanteen erilaisissa haasteissa.

Psykoterapia koulutus

Koulutus on kestoltaan neljävuotinen ja siitä vastaa eri ammattihenkilöt psykoterapian, psykologian ja psykiatrian aloilta. Koulutus sisältää suuren määrän teoriaopintoja mm. psykiatrian ja psykologian maailmasta, opinnot sisältävät oman terapian, jonka terapeutti itse suorittaa, jossa käsitellään mahdolliset työtä rajoittavat tekijät. Opiskeluihin kuuluu työnohjausta, jossa seurataan muiden terapiaopiskelijoiden työtä ja harjoittelua terapia-asiakkaiden kanssa. Tärkeä osa opintoja ovat koko opintojen ajan kestävä psykoterapia harjoittelu, jossa kohdataan erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa mm. masennus, ahdistus, paniikkihäiriö, parisuhdekriisit, tai mitkä tahansa muita arjen, työn ja elämän haasteista kärsivä ihminen, jolle elämäntilanne on käynyt liian haastavaksi edetä omin avuin eteenpäin.

Psykoterapia hinta (turku) ja kela psykoterapia, miten haen psykoterapiaa?

Psykoterapia hinta on psykoterapeutin itse määrittämä. Keskimääräinen hinta Turussa vaihtelee noin 70-100 euron välillä ja vastaanottoaika on usein 45 minuuttia. Terapiaan voi hakeutua itse maksavana tai voi hakea kela-terapiaa. Kela terapiaan vaaditaan alkuun psykiatrin tapaaminen, jossa keskustellaan psykoterapian tarpeesta ja psykiatri määrittää diagnoosin. Tämän jälkeen hoitosuhde psykiatrin kanssa pitää kestää kolme kuukautta, jonka jälkeen psykiatri kirjoittaa lausunnon, jolla asiakas hakee kela-terapiaa (KU131) lomakkeella. Tämä voi viedä arviolta vielä 4-5 viikkoa, jonka jälkeen kela tekee päätöksen myönnetäänkö psykoterapia. Psykiatrinen hoitosuhde tarkoittaa sitä, että psykiatri tavataan alussa kerran ja lopussa kerran ja tarvittaessa muutamia välitapaamisia. Ennen kelan psykoterapiaa asiakas voi aloittaa psykoterapiassa käynnin mahdollisuuksien mukaan jo itse maksavana, esim. hieman rauhallisemmalla aloituksella, tarkoittaen esim. joka toinen viikko tai kerran kuussa. Kelan psykoterapiassa käydään vähintään kerran viikossa ja usein vuosi kerrallaan. Kela voi määrätä psykoterapiaa maksimissaan kolme vuotta. Kelan psykoterapiassa korvaus on 56,7e/käynti ja loppuosa jää asiakkaan itse maksettavaksi.

Linkki miten haen psykoterapiaa: http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet

Psykoterapia suuntaukset

Eri psykoterapiasuuntauksia on useita ja ne poikkeavat taustateoriansa ja lähestymistapansa suhteen. Nykytiedon mukaan psykoterapia on tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Erityisesti lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriössä psykoterapia on keskeinen hoitomuoto. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on sekä psykoterapiassa käytetyt menetelmät että yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin kanssa.

Psykoterapiasuuntauksia ovat mm. ratkaisukeskinen, kognitiivinen, integratiivinen, analyyttinen, yms. Tutkimuksissa on todettu, että terapian suuntauksella ei ole hoitoon vaikuttavaa tekijää. Psykoterapiassa vaikuttavin tekijä on terapeutin ja asiakkaan välinen toimiva suhde.

Integratiivinen psykoterapia

Integratiivinen psykoterapia on hoitomuoto, jossa on huomioidaan ihminen kokonaisuutena. Integratiivinen psykoterapia osaa hyödyntää ja ymmärtää eri terapiamuotoja ja käyttää niitä asiakkaan parhaaksi mm. kognitiivinen psykoterapia, ratkaisukeskeinen psykoterapia, perheterapia, parisuhdeterapia.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Psykoterapia alkaa yleensä siitä, kun asiakas tai potilas tulee hakemaan apua ongelmaan tai oireeseen. Terapeutti ja potilas keskustelevat ongelmasta, sen syistä ja miten siitä päästäisiin eroon tai sitä pystyisi hallitsemaan. Ratkaisukeskeisessä terapiassa, joka alun perin kehitettiin lyhytkestoisena psykoterapiatekniikkana Brief Family Therapy Center -keskuksessa Milwaukeessa 1970-luvun lopulla, otetaan erilainen näkökulma korostamalla positiivista puolta tietyin tavoin. Sen sijaan, että keskityttäisiin ongelmiin ja niiden syihin, terapeutti saa potilaan ajattelemaan toiveita ja saavutuksia. Keskitytään päämääriin esteiden sijasta ja vahvuuksiin heikkouksien sijasta.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei tehdä diagnooseja, yritetä edistää asian ymmärrystä tai analysoida mennyttä. Sen sijaan potilasta kannustetaan havaitsemaan ja toteuttamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Lähdetään siitä olettamuksesta, että minkä tahansa tuloksellisen psykoterapian lopuksi potilaan tilanne on muuttunut, niin että hän toimii jotenkin eri tavalla. Ratkaisukeskeisessä terapiassa potilasta autetaan miettimään, mikä tuo muutos voisi olla. Kun ratkaisu on keksitty, potilas ja terapeutti etenevät sitä kohden askel askeleelta.

Tervetuloa välittävään ja hyvään hoitoon!

Naprapatia (Turku, Kaarina)

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen asiantuntija, joka tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön kipuja ja vaivoja.

Naprapaattina hoidan sinua ja kehoasi kokonaisuutena: niveliä mobilisoiden ja manipuloiden, pehmytkudoksia käsitellen, faskia- eli lihaskalvotekniikoin ja harjoituksin. Hoitoni on yksilöllistä, tehokasta ja turvallista.

MILLOIN NAPRAPAATILLE

  • alaselkäkivut/iskias,
  • lapojenvälikipu (voi säteillä kylkeen ja rintaan sekä haitata hengitystä),
  • niska-hartiakipu,
  • päänsärky,
  • huimaus,
  • puutumiset ja säteilykivut raajoihin ja pakaroihin sekä
  • lonkan, polven ja nilkan sekä olkanivelen, ranteen ja kyynärpään ongelmat.

NÄIN HOIDAN:

Naprapaattina ja psykoterapeuttina ymmärrän huomioida kehon ja mielen yhteisvaikutuksen, mikä johtaa parempaan hoitotulokseen. Kivun tarkoitus on vaikuttaa ihmisen mieleen ja toimintaan, sekä asentoihin ja liikkumiseen. Tämän kierteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden etsiminen ja korjaaminen arjestasi, harrastuksistasi ja töistäsi on minun erikoisalaani.

KATSO VIDEO: Naprapaatin vastaanotolla.

 

Naprapaatti ja psykoterapeutti Timo Koivisto hoitaa kehoa ja mieltä.