Tutkimus

Naprapaatti Timo Koivisto

Naprapaatin suorittaman tutkimuksen lähtökohtana on anamneesi, jolla selvitetään potilaan sairaushistoria eli oireiden alkamisajankohta ja syntytapa, oireiden luonne ja haitta-aste.

Hyvä ja tarkka tutkimus osana hoitoa

Anamneesissa selvitetään mahdollisten taustasairauksien ja muiden hoitoon vaikuttavien tekijöiden olemassa olo esim. käytössä oleva lääkitys, tehdyt operaatiot, mahdollinen raskaus, ym.

Tutkimuksessa suoritetaan ortopediset, neurologiset (hermotestit) ja vasulaariset (verenkiertoon liittyvät testit), joilla selvitetään oireiden alkuperää. Lisäksi arvioidaan nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten palpaatioarkuutta.

Naprapaatti suorittaa tutkimuksessaan inspektion, jossa tarkkaillaan potilaan ryhtiä ja liikkumista. Myös mahdolliset asentovirheet tarkastetaan.