Mitä Naprapatia on?

Naprapaatti Timo Koivisto

Naprapatia on hoitomuoto, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Naprapatia perustuu lääketieteelliseen terveys- ja sairauskäsitykseen sekäsen pohjalta kehittyneeseen diagnostiikkaan ja tautiluokitukseen.

Koulutettu naprapaatti kuuluu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) rekisteriin ja on nimikesuojattu ammattihenkilö. Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen asiantuntija, joka on suorittanut 4-vuotisen korkeakoulututkinnon joko Suomessa, Ruotsissa tai Yhdysvalloissa.